Политика на поверителност

Политика за поверителност (версия 07.11.2019г.)
Следващата информация ви предоставя подробности за това как обработваме Вашите лични данни и Вашите права в съответствие със Закона за защита на личните данни.
1. Отговорност за обработката на данните и Длъжностното лице по защита на данните
В съответствие с член 4, параграф 7 от Общия регламент на ЕС за защитата на личните данни (GDPR) отговорността се носи от:
АКУАНОВА ЕООД
БЪЛГАРИЯ бул. Симеоновско шосе № 118
Телефон: +359 879 888011
Електронен адрес: info@aquanova.bg
(Вижте нашия печат по-долу)
Ако имате някакви въпроси относно защитата на личните данни, Вие можете по всяко време да се свържете с нашето длъжностното лице по защита на данните:

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ СТАВРЕВ
АКУАНОВА ЕООД
БЪЛГАРИЯ 1700 София

Телефон: +359 879 817002
Електронен адрес: dataprotection@aquanova.bg
Йордан Ставрев
Секретар по защита на данните

АКУАНОВА ЕООД
Телефон: +359 879 817001
Имейл: stavrev@aquanova.bg

2. Вашите права
Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни, обработвани от нас:
 достъп до информация за категориите на обработените данни, за целите на обработването, за получателите или категориите получатели на Вашите данни, а така също и за планирания срок на съхранение (Член 15 от GDPR);
поправка на неточни или непълни данни и/или тяхното изменение (член 16 от GDPR);
 заличаване на данни в съответствие с Член 17 от GDPR, по-специално ако личните данни вече не са необходими за предполагаемата цел или се обработват незаконно, или ако оттеглите своето съгласие, или сте подали възражение срещу обработването;
 ограничаване на обработването на данни в съответствие с Член 18 от GDPR при определени обстоятелства, когато например не е възможно заличаване или задължението за заличаване е под въпрос;
 в съответствие с Член 20 от GDPR относно преносимостта на данните, да поискате от нас да предоставим на Вас или на трета страна личните данни, които Вие сте ни предоставили в структуриран общ машинночетим формат;
 поради причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, правото на възражение срещу обработката на данни във връзка със законен интерес (Член 21, Параграф 1 от GDPR);
 оттегляне на Вашето съгласие по всяко време, което влизане в сила в бъдеще (Член 7, Параграф 3 от GDPR); разбира се това се отнася и заоттеглянето на съгласието, което Вие сте ни предоставили преди влизането в сила на GDPR;
 в съответствие с Член 77 от GDPR да подадете жалба за обработването на данни пред отговорния надзорен орган;
3. Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт
Ако сте използвали нашия Уебсайт само за информационни цели, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставите друга информация, ние ще събираме само личните данни, които Вашият личен браузър изпраща на нашия сървър.
Тези данни са необходими от техническа гледна точка, за да можете Вие да разглеждате нашия Уебсайт. Те са необходими така също и за обезпечаване на стабилността и сигурността на нашия Уебсайт. (Правно основание – Член 6, параграф 1, Предложение 1, буква „f“ от GDPR).
IP адрес
Дата и час на заявката
Страна на произход на заявката
Заявено съдържание (конкретна уеб страница)
Статус на достъп/ код за статус http
Уебсайт, от който е подадена заявката
Браузър
Операционна система и интерфейс
Език и версия на програмно обезпечение на браузъра
Обемът на данните, изпращан във всеки отделен случай
Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
Някои от услугите, предлагани на нашия Уебсайт, могат да бъдат извършвани само в случай, ако сме в състояние да се свържем с Вас. Това означава, че използването на тези услуги зависи от това дали Вие ни предоставяте определени лични (контактни) данни. Ние събираме, използваме и обработваме тези данни само доколкото това е необходимо за предоставянето на съответните услуги. Ако Вие се свържете с нас по електронна поща или чрез формата за контакт, въвежданите от Вас данни (Вашият адрес на електронна поща, име, наименование на дружество, телефон за контакт, които Вие ни предоставяте по собствена воля, като например), се съхраняват от нас, за да
можем да обработим Вашето запитване и отговаряме на всякакви въпроси, които може да възникнат. Ние изтриваме данните, които сме съхранявали за Вас, когато те повече не са необходими. Ние ограничаваме обработката в случай на задължителни изисквания за задържане. Ние обработваме Вашитеданни в съответствие с Член 6, Алинея 1, Изречение 1, буква „f“ от GDPR.
4. Цел на обработването, правно основание и срок на съхраняване
В случай, че изискваме съгласие за обработването на Вашите лични данни, правим това в съответствие с Член 6, Алинея 1, Параграф 1, Изречение 1, буква „а“ от GDPR. Ако обработката на Вашите лични данни е необходима за изпълнението на договорни или пред-договорни отношения, предизвикани от Вашето искане или запитване, нашата обработка е юридически обоснована съгласно Член 6, Алинея 1, Параграф 1, Изречение 1, буква „b“ от GDPR. В тези случаи, когато се изисква обработване на лични данни за изпълнението на нашите законови задължения, обработването е в съответствие с Член 6, Алинея 1, Параграф 1, Изречение 1, буква „с“ от GDPR. Ако обработването на лични данни е необходима за защитата на законовите интереси на нашата компания или на трето лице, и ако в същото време интересите, основните права и свободи на субектите на данни, които изискват защитата на личните данни, нямат приоритет пред нашите законни интереси като правно основание за това обработване ще се прилага Член 6, Параграф 1, буква „f“ от GDPR.
Освен ако не е указано друго, ние изтриваме личните данни в съответствие с чл. 17 и 18 от GDPR или ограничаваме тяхната обработка. Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само в този случай, ако те са необходими за изпълняването на нашите договорни и законови задължения. Редовно се изтриват данните, които повече не са необходими за предполагаемата цел, свен ако не е необходима временна допълнителна обработка, която може да възникне поради други допустими законови цели. В съответствие с документацията и законовото съхраняване в България, необходимите документи се съхраняват за срок от пет години в съответствие с член 12, ал. 1 от Закона за счетоводството и за срок от десет години в съответствие с член 38 от ДОПК. Ние използваме „бисквитки“ на нашия Уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия твърд диск, които се създават, когато Вие използвате своя браузър, за да посетите даден уебсайт, като се използват от същия за изпращане на конкретна информация. Повечето от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра (т.нар. „Сесийни бисквитки“). Другите „бисквитки“ остават на Вашето крайно устройство и ни позволяват отново да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение („Постоянни бисквитки“). Кликнете върху този линк, за да получите информация относно „бисквитките“, които използваме и за съответната им продължителност на живот. Вие можете да зададете настройки на своите предпочитания за „бисквитки“ при използването на браузъра от Вас и можете да откажете използването на „бисквитки“ или да ограничите своя отказ до „бисквитки“ на други страни, така наречените „бисквитки на трети страни“. Вашите предпочитания за „бисквитки“, обаче, могат да доведат до това, да не сте в състояние да използвате всички функции, предлагани на нашия интернет сайт.
5. Получатели на Вашите данни
Като правило, ние нито продаваме, нито предоставяме потребителски данни.Прехвърляме данни на трети страни, излизащи от обхвата на настоящатадекларация за поверителност, само ако това е необходимо за изпълнението насъответната услуга, която Вие сте поискали. Работим с партньори, за дапредоставяме нашите услуги. Последните предоставят услуги към Вас на тяхнасобствена отговорност/във връзка с Вашия договор с нас. Вие можете дазаявите тези услуги и да дадете съгласието си за включването на партньора,или включването става на основата на законно разрешение. В областта на маркетинга, продажбите, информационните технологии, логистиката ичовешките ресурси, ние работим и с администратори в съответствие с Член 28от GDPR. Тези администратори са внимателно подбрани от нас. Ниепродължаваме да носим отговорност за защитата на Вашите данни в случай наобработка от страна на администратори. В други случаи изпращаме данни додържавните органи по тяхно искане. Това обаче се състои само в случай, ако съществува правно задължение, като например съдебно решение.
6. Къде се обработват моите данни?
Ние винаги обработваме Вашите данни в България и европейските страни(ЕС/ЕИП). Доколкото Вашите данни се обработват в изключително многоограничени специални случаи в страни извън пределите на Европейския съюз(например в т. нар. „Трети държави“), това ще се осъществява само при условие, че Вие сте дали своето изрично съгласие, като то е предвидено позакон или е необходимо за нас, за да предоставяме услугата към Вас.Доколкото в тези изключителни случаи ние обработваме данните в трети страни, това се извършва при спазване на конкретни мерки (т.е. въз основа наналичието на решение от страна на Комисията на ЕС за адекватност или подходящи гаранции, Член 44 и следващите от GDPR).
7. Целева аудитория и реклама
Уебаналитици
a) Използване на Google Анализ
Този Уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Анализ използва така наречените „бисквитки“ или текстови файлове, съхраняващи се на Вашия компютър, които позволяват анализиране на използването на уебсайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, в случай на активиране на анонимизация на IP върху този Уебсайт, Google първоначално ще отреже вашия IP адрес в държавите-членки на Европейския съюз и в други страни, явяващи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес се предава само на сървър на Google в САЩ и там ще се отрязва само в изключителни случаи. От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация за оценка на използване на уебсайта от Вас и за съставяне на отчети за дейностите на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уебсайта и услугите по използването на Интернет, за Оператора на Уебсайта. IP-адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Анализ, няма да бъде обединяван с други данни от Google. Вие можете да предотвратите съхраняването на „бисквитки“, като зададете свои предпочитани настройки в софтуера на Вашия браузър; но моля, имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не сте в състояние да използвате напълно всички функции на този уебсайт. Вие можете така също и да предотвратите предаването на данните, генерирани от „бисквитката“, свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP- адрес) до Google, и обработката на тези данни чрез изтегляне и инсталиране на приставката за браузъра, която се предоставя на разположение на следния линк (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) Този Уебсайт използва Google Анализ с функция “AnonymizeIP(). IP-адресите се отрязват за по-нататъшна обработка, като по този начин се изключва всяка връзка към конкретен субект. Ако в събраните за Вас данни е включена персонална препратка, тя ще бъде директно изключена, а по този начин личните данни ще бъдат незабавно заличени.
Ние използваме Google Анализ, за да анализираме използването на нашия уебсайт и редовно да го подобряваме. Получаваната статистика ни позволява да подобряваме нашия продукт и да го правим по-привлекателен за Вас, като потребител. В изключителните случаи, при които личните данни се предават в
САЩ, Google сам си изпраща Щит за поверителност между ЕС и САЩ (виж https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
Информация за трети страни доставчик: Google Dublin, Google Ireland, Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия
За получаване на допълнителна информация относно условията и реда за използване и поверителност посетете www.google.com/analytics/terms/us.html и support.google.com/analytics/answer/6004245

Правното основание за използването на Google Анализ е Член 6, Параграф 1,
Изречение 1, буква „f“ от GDPR.
б) Използване на Google Adwords и ремаркетинг
Ние използваме услугите на Google Adwords, за да привличаме вниманието към нашите атрактивни продукти на външни уебсайтове с помощта на рекламни помощни средства (т.нар. Google Adwords). Тези рекламни носители се доставят чрез т.нар. Рекламни сървъри. „Бисквитките“ на рекламния сървър се използват в обработването, за да се даде възможност за оценка на параметрите на ефективността (например рекламни импресии, кликвания или конверсии). Това ни позволява да установяваме до каква степен са успешни отделните рекламни мерки. Ако Вие влезете на нашия уебсайт с помощта на реклама на Google, Google Adwords съхранява „бисквитка“ във Вашето крайно устройство. Тази „бисквитка“ съхранява стойностите за анализ (уникален идентификационен номер на „бисквитката“, количеството рекламни импресии на всяко разположение (честота), последна импресия, информация за отказ (етикет, че потребителят повече не желае да получава повече реклами). Срокът на действие на „Бисквитките“, задавани чрез Google Adwords, обичайно изтича след 30 дни. Те не са предназначени за Ваша лична идентификация, но позволяват на Google Adwords отново да разпознае Вашия интернет браузър. Ако отидете на определени страници на уебсайта на клиент на Adwords, Google и клиентът ще идентифицират, че Вие сте били препратени към тях чрез кликване на реклама към уебсайта на този клиент. Като клиент на Adwords, Google ни предоставя статистическа оценка. На базата на тази оценка, ние можем да измерим ефективността на нашите рекламни дейности. Ние не получаваме никакви допълнителни данни и, в частност, не можем да идентифицираме Вас въз основа на информацията. Правното основание за обработването на Вашите данни е Член 6, Параграф 1, Изречение 1, букви „а“ и „f“ от GDPR.
Уебсайтът използва и ремаркетинг. Ремаркетингът дава възможност за конкретно рекламиране въз основа на интереси в Google Display Network въз основа на по-рано посещавани уебсайтове. „Бисквитките“ се използват за събирането на данни за ремаркетинг. Ние и „трети страни-доставчици“, включително Google, използваме „Бисквитки“ в качеството си на „първа страна“ (напр. „Бисквитки“ на Google Анализ) в комбинация с „Бисквитки“ на трети страни (напр. „Бисквитки“ с двойно кликване), за да ориентираме, оптимизираме и вмъкваме реклами на базата на предишни посещения на потребителя към нашия Уебсайт. С помощта на съхранените „Бисквитки“, Google събира и оценява поведението на потребителя при достъп до различни уебсайтове. Поради това рекламата на „Aquanova“ може да се показва от Google или от трети страни-доставчици, а така също и от други уебсайтове. При приемане от своя страна, Google не обединява събраните тук данни с лични данни за Вас, които може да се съхраняват в Google. По-специално, Google обръща внимание на факта, че използване псевдонимизация. Ако Вие не искате да имате реклами, които са съобразени с Вашите интереси, можете да деактивирате „Бисквитките“ в своя браузър или да уведомите за това Google за в бъдеще чрез следния линк https://adssettings.google.com Допълнителна информация относно поверителността на Google може да намерите на: policies.google.com/privacy и services.google.com/sitestats/en.html. Правното основание за обработването на Вашите данни е Член 6, Параграф 1,Изречение 1, букви „а“ и „f“ от GDPR.
в) Facebook Пиксел
Ние използваме услугите на социалната мрежа Facebook Inc. (Facebook) и поставяме Facebook пиксел на нашата Facebook страница. Това е маркетингова услуга, предоставяна от Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Пало Алто, CA 94304, САЩ). Тя включва съхраняване на „Бисквитка“ във Вашия компютър. Това ни дава възможност да показваме на определени посетители в нашия уебсайт, които също използват Facebook, персонализирана и основана на интереси реклама във Facebook. Facebook пиксел също така позволява да се проследява поведението на потребителите, след като са кликнали върху реклама във Facebook. Използвайки Facebook пиксел, ние можем да проследяваме как се използват нашите маркетингови показатели във Facebook и, където това е приложимо, да ги оптимизираме.
Информацията, събирана с помощта на пиксела, така също може да бъде натрупвана и от страна Facebook Ireland Limited, а натрупваната информация може да се използва от Facebook Ireland Limited за техни собствени рекламни цели или за рекламни цели на трети страни. По този начин Facebook Ireland Limited може да прави изводи за конкретни интереси, напр. от Вашето поведение на сърфиране на този уебсайт и след това да използва тази информация за рекламиране на продукти и услуги на трети страни. Facebook Ireland Limited може също така и да свързва информацията, събрана с помощта на пиксела с друга информация, събрана от Facebook Ireland Limited за Вас чрез други уебсайтове и/или във връзка с използването на социалната мрежа във Facebook, така че да може да съхранява профил за Вас във Facebook Ireland Limited. Този профил може да бъде използван за рекламни цели. Вие може да намерите повече информация относно защитата на данните във Facebook Ireland Limited тук: https://www.facebook.com/policy.php Вие можете да възразите срещу анализа на потребителското поведение на Facebook и на това той да Ви показва препоръки въз основа на Вашите интереси („отказване“). За да направите това, следвайте линка за деактивиране на функциите на Facebook пиксел: Deactivate Facebook-Pixel-funktions Правното основание за използването на Facebook пиксел е Чл. 6 (1f) GDPR; законовият интерес представлява проектиране и статистически анализ на уебсайта на база изисквания.
8. Онлайн присъствие в социалните медии
В рамките на социалните мрежи, като оператор на сайта, ние използваме услугите на онлайн платформи, за да информираме потребителите, активни на тези платформи, относно информационни предложения и услуги, предоставяни от страна на Aquanova, за да съобщават директно чрез платформите, дали потребителите се интересуват от това. По този начин, каналите на социалните медии допринасят за нашето онлайн присъствие и предлагат на заинтересованите страни, които харесват този вид информация, алтернативен канал за комуникация.
Към настоящия момент, разполагаме със собствени онлайн профили в следните мрежи:
 Facebook: https://www.facebook.com/AquanovaBG/
Когато във Вашата мрежа се избере съответният профил от социалните медии на „Aquanova“, се прилагат условията на бизнеса и политиките за обработка на данни на съответния оператор.
Ние нямаме никакво влияние върху събирането на данни и тяхното понататъшно използване в социалните мрежи. Ние знаем само, че Вашите данни ще бъдат използвани за маркетингови проучвания и рекламни цели и че профилите за използване ще бъдат създавани от Вашето потребителско поведение и произтичащите от него интереси. Освен това, може да бъде включена допълнителна реклама, основана на предполагаеми интереси. Това обикновено се постига чрез съхраняване на „Бисквитки“ на Вашия компютър. Затова бихме искали изрично да Ви дадем сведения за това, че данните на потребителите (например лична информация, IP адрес) ще бъдат съхранявани от мрежовите оператори в съответствие с техните политики за използване на данни и използвани за бизнес цели. Ние бихме искали също така и да отбележим, че Ваши данни могат да бъдат обработвани извън Европейския съюз като част от тези дейности. Американски доставчици, които са сертифицирани по силата на Щита за личните данни, се задължават да спазват стандартите на ЕС за защита на данните. Ние обработваме данните на потребителите на социалните медийниплатформи на „Aquanova“, само до степента, до която тези потребители се свързват с нас и общуват с нас посредством коментари или директни съобщения. Вие можете да предявите срещу нас правата си на субект на данни (виж също точка II на Вашите права) и срещу доставчика на социалната мрежа. Обработката на личните данни на потребителите се основава на нашия законен интерес, който се съдържа именно в това, да информираме и общуваме ефективно с потребителите в съответствие с Чл. 6 (1f) GDPR. Ако бъде поискано да дадете Вашето съгласие за обработката на данни от съответните доставчици (т.е. да дадете Вашето съгласие например като поставите отметка в квадратчето или потвърдите с помощта на бутон), правното основание се обработва в съответствие с Чл. 6 (1a) GDPR. YouTube Видеоклиповете в YouTube са включени в нашите уебсайтове. Те се съхраняват на www.Youtube.com, но могат да се възпроизвеждат директно на нашия уебсайт. При включването на видеоклипове на нашия уебсайт ние активирахме разширен режим за защита на данни. Това означава, че ако Вие не гледате видеоклипове, никакви данни за Вас не се предават на YouTube. Акообаче гледате видеоклипове, данните се изпращат до YouTube. Първоначално YouTube получава информацията, с която сте получили достъп до съответната страница на нашия уебсайт. Други данни могат да бъдат предавани така също и на YouTube, за които нямаме никакво знание. В този случай, ние нямаме така също и влияние върху предаването на данни. Ако влезете в YouTube,предаваните данни ще бъдат пряко свързани с Вашия профил. Ако не желаете това да се случи, е необходимо да излезете от профила си в YouTube, преди да гледате видеоклипове на нашите уебсайтове. YouTube съхранява Вашите данни във вид на потребителски профил и ги използва за целите на рекламиране и маркетингови изследвания и/или за приспособяване на своя уебсайт към нуждите на потребителите. Подобна оценка може по-специално да се използва за целенасочена реклама (дори в случаите на потребители, които не са влезли в системата). YouTube Ви предлага право на възражение срещу създаването на потребителски профили, което трябва да подадете директно на YouTube. Декларацията за поверителност на YouTube съдържа повече информация за целта и обхвата на събирането и обработването на данни, а така също идопълнителна информация за Вашите права и параметрите на настройките за защита на Вашата поверителност: https://policies.google.com/privacy. Google така също обработва и Вашите лични данни в САЩ и се подчинява на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правното основание за включването на видеоклиповете в YouTube е Член 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „f“ от GDPR.
9. Опции за отказване в социалните мрежи
Ако Вие се явявате член на социална мрежа и не желаете платформата да събира отнасящи се до Вас данни, чрез нашия уебсайт в социалната мрежа и да ги свързва със съхраняваните за Вас данни в съответната мрежа, Вие трябва да излезете от профила си в съответната мрежа преди да посетите нашия уебсайт, да изтриете всички „бисквитки“, съхранявани на устройството, след което да затворите и отворите повторно Вашия браузър. Когато влезете отново в своя профил, Вие ще бъдете разпознати в качеството на конкретен потребител от мрежата. Моля, вижте информацията под линковете на доставчика по-долу за подробно описание на съответните дейности по обработката и вариантите за отказ. Ако желаете да поискате информация или да заявите каквито и да било потребителски права, бихме изтъкнали също и че най-ефективният способ да направите това е при самите доставчици. Само доставчиците имат достъп до данните на потребителите и могат да предприемат съответните мерки директно и да предоставят информация. Ако все още се нуждаете от помощ, моля не се колебайте да се свържете с нас.
 Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2, Ireland) – Data Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/ , https://www.facebook.com/l
egal/terms/information_about_page_insights_data https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum , optout:https://www.facebook.com/ads/preferences/, Facebook complies with the
Privacy
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
 LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
Освен това, европейските маркетингови оператори предоставят нов способ за отказване на следния линк: http://www.youronlinechoices.com/. Това е инициатива, предназначена да внесе разяснение по темата за онлайн рекламата. В Раздел “Вашите онлайн избори” http://www.youronlinechoices.com/ ще намерите обзорен преглед на доставчици, чиято онлайн реклама можете да изключите или включите. Към такива доставчици се отнасят Facebook и Google.