Връзка с нас Любими Сравнение
Профил

Общи условия

Общи условия


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма АКУАНОВА ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 118, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201138789, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина aquanova.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация
Регистрацията е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие
С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

Условия за поръчка на стоки

Поръчка
Доставката на стоки от АКУАНОВА ЕООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчки


Операторът на АКУАНОВА ЕООД задължително потвърждава по телефона или e-mail всяка поръчка, направена от Клиента. АКУАНОВА ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина aquanova.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на АКУАНОВА ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.
Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, или на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.
Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.
Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

Срок на доставка


Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина aquanova.bg, е от два до пет работни дни.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на АКУАНОВА ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

Условия и начини на плащане

  • наложен платеж

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

  • банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане. Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:
Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола).
Валидиране на кредитна карта
Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъдете уведомен за това незабавно.
При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, ние може да използваме Вашата информация за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които можем да разкрием Вашия адрес и пощенски код е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато разкриваме Вашата информация, тя ще остане защитена. Ако смятате, че Вашите данни не са верни, може да ги коригирате, съгласно нашата политика за защита на личните данни.
Защита на картовите данни
По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.
За предотвратяване на измами,при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:
Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра, обработващ плащането.
Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код
В допълнение, за утвърждаването Ви като законен картодържател, нашият сървър на плащане поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard – Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

  • по банков път

При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира оферта с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на АКУАНОВА ЕООД, като цитира номера на офертата като основание за превода. Валидността на офертата е три работни дни.

Доставка на стока
Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която АКУАНОВА ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

Гаранционни условия
При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза.Всички продукти, предлагани от aquanova.bg са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите.

Поискани търговски съобщения
Чрез регистрацията си в сайта, добавяне на своя имейл адрес или чрез специално добавяне във формата “Абонирай се за бюлетина”, клиентите декларират своето съгласие да получават полезна информация от АКУАНОВА ЕООД по мейла свързана с новости, промоции, специални отстъпки и друга полезна информация по усмотрение на АКУАНОВА ЕООД. По тази дефиниция получените мейл са ПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ.

Връщане на стока
Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина aquanova.bg В четиринадесет дневен срок (14дни), след получаване на продукта, вие може да го върнете обратно (лично или по куриер за ваша сметка). Единствените Ви задължения са преди това да ни уведомите на телефона 359 2 8686121 и на имейл info@aquanova.bg за намеренията си и да конкретизираме поръчката, както ида запазите търговския му вид (опаковката – както сте го получили, така да го върнете). . Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, без неоправдано забавяне в 14 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация . В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането.
Формуляр за отказа от договора за продажба от разстояние

Рекламации
В случай на връщане за рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефонен номер АКУАНОВА ЕООД – 359 879 888011 и info@aquanova.bg и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката. Както и да попълни следния формуляр
Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.


За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата aquanova.bg. Aquanova.bg е собственост на АКУАНОВА ЕООД, представлявано от : Йордан Ставрев; ЕИК:201138789 , BG 201138789; със седалище в град София и адрес на управление: гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 118
За контакт: online@aquanova.bg, 359 879 88 8011
Със зареждане на Aquanova.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на Aquanova.bg.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Aquanova.bg, е собственост на АКУАНОВА ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на Aquanova.bg, без изричното писмено съгласие на АКУАНОВА ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от Aquanova.bg за своя лична употреба.

Сравнение

(0 продукта)

Изчисти всички Сравни

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за бисквитките